• Wii
  • 800| 参考价格:3800-3800元 近期价格走势
  •   吉林 - 昌邑区
  •    [商家]
  • 138 4466 4082 ( 免费短信咨询 )
信息编号:1692857137
500的硬盘,有个板子,有两个手柄。可验货,自家用,玩了几次,没时间玩,闲置了
联系我时,请说是在赶集网看到的,谢谢!

#t_5****5246

1312